กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดร่วมกิจกรรม "เฉลิมฉลองต้นเทียนพรรษาอำเภอตระการพืชผล ประจำปี 2567
25 ก.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 4
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00น. นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบหมายให้ นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด  นางสมจันทร์ ทองปลาย เลขานุการนายกฯนางกุหล...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้นำเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพระธาตุหนองบัว
18 ก.ค. 2024 10:55:24 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 22
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้นำเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  ณ วัดพระธาตุหนอง...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้นำเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพระธาตุหนองบัว
18 ก.ค. 2024 10:52:48 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 15
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้นำเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  ณ วัดพระธาตุ...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดป่าดอนบากสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้นำเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพระธาตุหนองบัว
18 ก.ค. 2024 10:49:59 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 18
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดป่าดอนบากสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้นำเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  ณ วัดพระธาตุหนองบ...
ศูนย์อบรมเด็ก่อนเกณฑ์ในวัดนันทาวาส สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้นำเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพระธาตุหนองบัว
18 ก.ค. 2024 10:45:57 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 16
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็ก่อนเกณฑ์ในวัดนันทาวาส สังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้นำเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  ณ วัดพระธาต...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาอำเภอตระการพืชผล ประจำปี 2567
17 ก.ค. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 16
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00น.            นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบหมายให้ นายมนูญ  ส่องแสง  รองนายกองค์การบริหารส...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
15 ก.ค. 2024 14:50:05 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 28
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น.             นายถาวร  หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นายบุญศรี  กันทะมา นายมนูญ  ส่องแสง  รองนายกองค...
ร่วมถวายเพล เนื่องในการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดร่องข่า
10 ก.ค. 2024 11:23:09 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 34
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ท่านรองบุญศรี กันทำมา ท่านรองมนูญ ส่องแสง ท่านเลขานุการนายกสมจันทร์ ทองปลาย และเจ้าหน้าที่ อบต.เซเป็ด ได้รวมถวายเพล เนื่องในการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดร่องข่า ต...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดจัดอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร ณ ศาลาประชามคม บ้านโพนสิม
10 ก.ค. 2024 09:32:50 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 44
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดจัดอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร ณ ศาลาประชามคม บ้านโพนสิม ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ทั้ง 4 จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด น่าอยู่
4 ก.ค. 2024 11:53:12 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 40
           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคาราม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจั...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike
4 ก.ค. 2024 10:16:05 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 40
          ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคาราม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ แ...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมงานฉลองประกาศนียบัตร - พัด และตั้งเปรีญธรรม 3 ประโยค "พระมหาสายชล ปญญารโร"
30 มิ.ย. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 43
วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.            นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด และนายมนูญ ส่องแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมงานฉลองประ...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เข้าร่วมพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567
26 มิ.ย. 2024 13:07:13 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 47
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.       เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เข้าร่วมพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระก...
กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2567
26 มิ.ย. 2024 10:43:07 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 51
26 มิ.ย.67 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล รพ.สต  อสม.โรงเรียน ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ตำบลเซเป็ด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิ.ย...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
21 มิ.ย. 2024 12:53:12 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 91
วันที่ 21  มิถุนายน  2567           องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด  ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
14 มิ.ย. 2024 11:44:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 88
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.            องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดและภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ โรง...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ โดยมีกติกาว่าไม่ส่งเสียงดัง/ไม่หกเลอะเทอะ/ไม่เหลือเศษอาหาร
13 มิ.ย. 2024 17:42:26 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 59
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคารามจัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 มิ.ย. 2024 17:34:32 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 57
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคารามจัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนา...
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ โดยมีกติกาว่าไม่ส่งเสียงดัง/ไม่หกเลอะเทอะ/ไม่เหลือเศษอาหาร
11 มิ.ย. 2024 15:53:41 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 59
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ โดยมีกติกาว่าไม่ส่งเสียงดัง/ไม่หกเลอะเทอะ/ไม่เหลือเศษอาหาร
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนันทาวาส จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 มิ.ย. 2024 15:51:54 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 79
        ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนันทาวาส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP