กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประชุมติดตามการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สำนักงานประกันหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 20
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00น.           องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นำโดยนายบุญศรี  กัณทะมา และนายมนูญ ส่องแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด คณะอนุกรร...
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
13 พ.ย. 2023 14:43:28 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 44
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส...
กิจกรรมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2566
10 พ.ย. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 36
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566          นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นางสาวปภาสิตา  พินท์พาณิภัค  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด/เจ้าหน้าท...
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กฐินสามัคคี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
10 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 33
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566          นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วตำบลเซเป็ด มอบหมายให้ นางกุหลาบทิพย์ บุญโท ผู้อำนวยการกองการศึกษา  /เจ้าหน้าที่กองการศึกษา &nbs...
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ครั้งที่ 3/2566
7 พ.ย. 2023 14:57:40 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 27
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นำโดยนายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ครั...
ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
25 ต.ค. 2023 11:21:49 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 49
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นำโดย นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เจ้าหน้าที่ อปพร.ร่วมกิจกรรมวันรักต้...
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566
23 ต.ค. 2023 15:31:04 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 42
วันที่ 23 ตุลาคม 2566               องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดนำโดย นายบุญศรี กัณทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักปลัด,เจ้าหน้า...
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
16 ต.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 47
วันที่ 16  ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น.            องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ...
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล
13 ต.ค. 2023 12:09:39 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 36
วันที่ 13  ตุลาคม 2566             นายมนูญ ส่องแสง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นางกุหลาบ ทิพย์ บุญโท ผู้อำนวยการกองการศึกษา /ครู /ผู้ดูแลเด็...
ส่งเสริมให้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคาราม ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณและประโยชน์จากพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
3 ต.ค. 2023 14:42:59 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 58
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ส่งเสริมให้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคาราม ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณและประโยชน์จากพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พ...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเซเป็ด
20 ก.ย. 2023 11:32:33 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 54
วันที่ 20 กันยายน 2566              นายถาวร  หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำชุมชน  ...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  พระครูมงคลวรวัตน์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
19 ก.ย. 2023 11:30:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 43
วันที่ 19 กันยายน 2566                  นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบหมายให้ นางสาวปภาสิตา  พินท์พาณิภัค รองปลัด อบต.เซเป็ด ร...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประชุมและ ร่วมลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ  สร้างสุข
15 ก.ย. 2023 11:30:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 77
วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00น.               นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบหมายให้ นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมถวายอาหารเพล เนื่องในงานบุญมหาสังฆทาน วัดอันตรมัคคาราม หมู่ที่ 2 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
11 ก.ย. 2023 09:08:30 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 55
วันที่ 10 กันยายน 2566           นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นายบุญศรี  กันทะมา นายมนูญ  ส่องแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด และ...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนใช้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
6 ก.ย. 2023 10:31:10 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 60
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนใช้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคารามได้ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  
4 ก.ย. 2023 14:10:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 81
วันที่ 4 ก.ย. 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคารามได้ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน...
กิจกรรมร่วมรับฟังการออกตรวจการคณะสงฆ์ ตำบลเซเป็ด ณ วัดนันทาวาส บ้านนาเดื่อ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
29 ส.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 62
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วย นายมนูญ ส่องแสง นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด และเจ้าหน้าที่ อบต.เซเป็ด ได้เข้าร่วมรับฟัง กา...
โครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
24 ส.ค. 2023 10:35:34 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 84
วันที่ 17-22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ออกฉีดพ่นหมอกควันทั้ง 10 หมู่บ้านและสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
18 ส.ค. 2023 11:07:43 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 53
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09,00 น.เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด  
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตร Triple P
16 ส.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 73
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 คณะครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 4 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตร...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP