กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
21 มิ.ย. 2024 12:53:12 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 20
วันที่ 21  มิถุนายน  2567           องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด  ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
14 มิ.ย. 2024 11:44:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 39
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.            องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดและภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ โรง...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ โดยมีกติกาว่าไม่ส่งเสียงดัง/ไม่หกเลอะเทอะ/ไม่เหลือเศษอาหาร
13 มิ.ย. 2024 17:42:26 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 17
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคารามจัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 มิ.ย. 2024 17:34:32 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 18
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคารามจัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนา...
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ โดยมีกติกาว่าไม่ส่งเสียงดัง/ไม่หกเลอะเทอะ/ไม่เหลือเศษอาหาร
11 มิ.ย. 2024 15:53:41 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 21
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ โดยมีกติกาว่าไม่ส่งเสียงดัง/ไม่หกเลอะเทอะ/ไม่เหลือเศษอาหาร
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนันทาวาส จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 มิ.ย. 2024 15:51:54 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 31
        ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนันทาวาส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจ...
องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace
10 มิ.ย. 2024 12:00:32 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 33
องค์กรสุขภาวะ  Happy Workplace    
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมพิธิเปิด โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
10 มิ.ย. 2024 10:55:17 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 39
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.          นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด  นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด  นายมน...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 34
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.  นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบหมายให้  นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นายมนูญ  ส่องแสง รองนายกอง...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 2024 12:01:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 37
วันที่ 3 มิถุนายน 2567          เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุ...
กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม ( ZOOM) ณ วัดนันทาวาส
31 พ.ค. 2024 16:08:18 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 25
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดและภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ โรงเรียนบ้านนาเดื่อโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ กำนันตำบลเซเป็ด ผู...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 พ.ค. 2024 12:47:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 31
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567          องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหา...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
28 พ.ค. 2024 15:43:14 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 41
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์ก...
อบต.เซเป็ด ประชุม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข
23 พ.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 39
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567       ท่านนายกถาวร หลุมทอง ท่านรองบุญศรี กันทะมา ท่านรองมนูญ ส่องแสง เจ้าคณะตำบลเซเป็ดเจ้าอาวาสวัดอันตรมัคคาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลเซเป็ด ผอ.ร.ร.บ...
เข้าร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยซึ่งเป็นที่พักอาศัย ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล
15 พ.ค. 2024 09:06:02 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 51
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30น. นายถาวร หลุมทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบหมายให้ นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เข้าร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผล...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ร่วมงานยกเสาเอก เสาโท บ้านนายบุญมี  วงศ์คำ ผู้สูงอายุ ผู้พิการหมู่ที่ 8
8 พ.ค. 2024 09:03:43 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 62
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น.           นายเทพศิรินทร์ อิ่มใจ นายอำเภอตระการพืชผล นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นายบรรลุ พลอาท...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 พ.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 74
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.             นายถาวร  หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด มอบหมายให้นางกุหลาบทิพย์   บุญโท ผู้อำนวยการกองก...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ครั้งที่ 1/2567
29 เม.ย. 2024 10:41:46 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 69
วันที่ 29 เมษายน 2567          องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นำโดยนายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุ...
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ออกประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
24 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 114
วันที่ 24 เมษายน 2567           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ออกประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคาราม...
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
24 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 91
วันที่ 24 เมษายน 2567        ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด แ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP