การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ครั้งที่ 3/2566

7 พ.ย. 2023 14:57:40 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 28

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นำโดยนายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ครั้งที่ 3/2566 พร้อมคณะกรรมการกองทุน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด



Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP