กิจกรรมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2566

10 พ.ย. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 145

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
         นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นางสาวปภาสิตา  พินท์พาณิภัค  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด/เจ้าหน้าที่ อบต.เซเป็ด เข้ากิจกรรม/งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ("เจ้าคำผง):ประจำปี 2566 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP