ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กฐินสามัคคี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

10 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 205

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
         นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วตำบลเซเป็ด มอบหมายให้ นางกุหลาบทิพย์ บุญโท ผู้อำนวยการกองการศึกษา  /เจ้าหน้าที่กองการศึกษา  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กฐินสามัคคี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP