ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

13 พ.ย. 2023 14:43:28 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 237

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซ้ป๋ด

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP